02185743682
information@kinoki-pad.ir

دسته: اجتماعی > محیط زیست

هشدار محیط زیست در مورد یک گیاه سرطان‌زا

در آستانه سال نو، رئیس گروه گیاهی سازمان حفاظت محیط زیست، ایرانیان را از خرید سنبل آبی برحذر داشت و

تغییرات اقلیمی و پشه‌های ناقل بیماری، تهدیدی برای نیمی از مردم جهان

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد: تغییرات اقلیمی، نیمی از جمعیت جهان را تا سال ۲۰۵۰ در معرض پشه‌های منتقل کننده

هند بیشترین شهرهای آلوده جهان را دارد

بررسی‌ها روی وضعیت شهرهای مختلف دنیا به لحاظ آلودگی هوا نشان می‌دهد که ۲۲ شهر از ۳۰ شهر آلوده جهان