02185743682
information@kinoki-pad.ir

دسته: استان ها > همدان

نیازهای مردم در بحث سلامت را از کف خیابان ها جمع کنیم

ایسنا/همدان مسئول برگزاری مجامع سلامت سراسر کشور گفت: سلامت مقوله مهمی بوده که توجه به این امر مهم موجب ارتقاء

داروهای اساسی تا تیرماه سال آینده ذخیره شده است/کیفیت زندگی ما افت کرده است

ایسنا/همدان وزیر بهداشت گفت: امروز با وجود اینکه همه راه ها توسط آمریکا بر ما بسته شده اما میزان کمبود

از بین رفتن ۱۰ درصد بافت عضلانی با استراحت مطلق/عدم تناسب ۹۰ درصد سینک‌ها با اندام زنان

ایسنا/همدان یک دانشیار فیزیولوژی ورزش با بیان اینکه فرق زیادی بین ورزش و فعالیت فیزیکی وجود دارد که با ورزش