02185743682
information@kinoki-pad.ir

دسته: سیاسی > سیاست داخلی

حریرچی: خیریه‌ها باید در مسیر افزایش بقا و کیفیت زندگی حرکت کنند

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد که خیریه ها پول خیرین را هزینه می کنند و