02185743682
information@kinoki-pad.ir

دسته: علمی و دانشگاهی > جهاد دانشگاهی

کدام نوع دویدن بر کاهش وزن موثرتر است؟

پژوهشگران رویان در بررسی‌های خود به مقایسه اثر دویدن تند و عادی در سطوح سربالایی، سراشیبی و بدون شیب در