02185743682
information@kinoki-pad.ir

دسته: عکس > عکس-فارس

دیدن رنج بیمار عادی شدنی نیست/کمبود پرستار فشار را مضاعف کرده است

ورزشکار پرستار یا پرستار ورزشکار، تفاوتی نمی‌کند؛ مهم اینست که کنار هم قرار گرفتن این 2 ویژگی، مهارت، تخصص و

افتتاح پروژه های درمانی در شیراز

دکتر «قاسم جان بابائی» معاون درمان وزیر بهداشت چهارشنبه اول مراد ماه به شیراز سفر کرد که در این سفر